1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 唐诗三百首 >> 西施咏 王维

      西施咏 王维

      时间:2007/10/13 15:05:55  点击:4268 次
      艳色天下重,西施宁久微?
      朝为越溪女,暮作吴宫妃.
      贱日岂殊众? 贵来方悟稀.
      邀人傅脂粉,不自著罗衣.
      君宠益娇态,君怜无是非.
      当时浣纱伴,莫得同车归.
      持谢邻家子,效颦安可希?

      yànsètiānxiàzhònɡ,xīshīnìnɡjiǔwēi? 
      艳 色天  下 重   ,西施 宁  久 微 ?   
      zhāowéiyuèxīnǚ,mùzuòwúɡōnɡfēi. 
      朝  为 越 溪女,暮作 吴宫  妃 .   
      jiànrìqǐshūzhònɡ? ɡuìláifānɡwùxī.
      贱  日岂殊 众   ? 贵 来 方  悟稀.
      yāorénfùzhīfěn,búzìzhuóluóyī. 
      邀 人 傅脂 粉 ,不自著 罗 衣.   
      jūnchǒnɡyìjiāotài,jūnliánwúshìfēi.
      君 宠   益娇  态 ,君 怜  无是 非 .
      dānɡshíhuànshābàn,mòdétónɡchēɡuī.
      当  时 浣  纱 伴 ,莫得同  车 归 .
      chíxièlínjiāzǐ,xiàopínānkěxī?
      持 谢 邻 家 子,效  颦 安可希?


      注解:

       1、持谢:奉告。
       2、安可希:怎能希望别人的赏识。

      韵译:

       艳丽的姿色向来为天下器重,美丽的西施怎么能久处低微?
       原先她是越溪的一个浣纱女,后来却成了吴王宫里的爱妃。
       平贱时难道有什么与众不同?显贵了才惊悟她丽质天下稀。
       曾有多少宫女为她搽脂敷粉,她从来也不用自己穿著罗衣。
       君王宠幸她的姿态更加娇媚,君王怜爱从不计较她的是非。
       昔日一起在越溪浣纱的女伴,再不能与她同车去来同车归。
       奉告那盲目效颦的邻人东施,光学皱眉而想取宠并非容易!

      评析:

      这是一首借咏西施,以喻为人的诗。"朝为越溪女,暮作吴宫妃"写出了人生浮沉,全凭际遇的炎凉世态。


      诗开首四句,写西施有艳丽的姿色,终不能久微。次六句写西施一旦得到君王宠爱,就身价百倍。末了四句写姿色太差者,想效颦西施是不自量力。语虽浅显,寓意深刻。

      沈德潜在《唐诗别裁集》中说:"写尽炎凉人眼界,不为题缚,乃臻斯诣。"此言颇是。
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词