1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 唐诗三百首 >> 送綦毋潜落第还乡 王维

      送綦毋潜落第还乡 王维

      时间:2007/10/11 14:17:03  点击:4250 次
      圣代无隐者,英灵尽来归.
      遂令东山客,不得顾采薇.
      既至金门远,孰云吾道非.
      江淮度寒食,京洛缝春衣?
      置酒长安道,同心与我违.
      行当浮桂棹,未几拂荆扉.
      远树带行客,孤城当落晖.
      吾谋适不用,勿谓知音稀?

      shènɡdàiwúyǐnzhě,yīnɡlínɡjìnláiɡuī.
      圣   代 无隐 者 ,英  灵  尽 来 归 .
      suílìnɡdōnɡshānkè,bùdéɡùcǎiwēi.
      遂 令  东  山  客,不得顾采 薇 .
      jìzhìjīnményuǎn,shúyúnwúdàofēi.
      既至 金 门 远  ,孰 云 吾道 非 .
      jiānɡhuáidùhánshí,jīnɡluòfénɡchūnyī?
      江   淮  度寒 食 ,京  洛 缝  春  衣?
      zhìjiǔchánɡāndào,tónɡxīnyǔwǒwéi.
      置 酒 长   安道 ,同  心 与我违 .
      hánɡdānɡfúɡuìzhào,wèijǐfújīnɡfēi.
      行  当  浮桂 棹  ,未 几拂荆  扉 .
      yuǎnshùdàixínɡkè,ɡūchénɡdānɡluòhuī.
      远  树 带 行  客,孤城   当  落 晖 .
      wúmóushìbúyònɡ,wùwèizhīyīnxī?
      吾谋 适 不用  ,勿谓 知 音 稀?

      注解

       1、东山客:指东晋谢宁,曾隐居东山。
       2、采薇:指殷末伯夷、叔齐采薇西山。
       3、远:这里指不能入金马门。
       4、寒食:节令名,清明前一天或两天。

      韵译

       政治清明时代绝无隐者存在,为朝政服务有才者纷纷出来。
       连你这个象谢安的山林隐者,也不再效法伯夷叔齐去采薇。
       你应试落弟不能待诏金马门,那是命运不济谁说吾道不对?
       去年寒食时节你正经过江淮,滞留京洛又缝春衣已过一载。
       我们又在长安城外设酒饯别,同心知己如今又要与我分开。
       你行将驾驶着小船南下归去,不几天就可把自家柴门扣开。
       远山的树木把你的身影遮盖,夕阳余辉映得孤城艳丽多彩。
       你暂不被录用纯属偶然的事,别以为知音稀少而徒自感慨!

      评析

      这是一首劝慰友人落第的诗。

      落第还乡之人,心情自然懊丧。作为挚友,多方给予慰籍,使其觉得知音有人是极为重要的。全诗着意在这个主旨上加以烘染,有叙事、有写景、有抒情,有感慨,有勉励。写景清新,抒情柔蜜,感慨由衷,勉励挚敬,吟来令人振奋。
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词