1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 唐诗三百首 >> 梦李白·其一 杜甫

      梦李白·其一 杜甫

      时间:2007/10/11 14:11:31  点击:4117 次
      死别已吞声,生别常恻恻.
      江南瘴疠地,逐客无消息.
      故人入我梦,明我长相忆.
      君今在罗网,何以有羽翼?
      恐非平生魂,路远不可测.
      魂来枫林青,魂返关塞黑.
      落月满屋梁,犹疑照颜色.
      水深波浪阔,无使蛟龙得.

      死别 已吞 声   ,生   别 常   恻恻.
      jiānɡnánzhànɡlìdì,zhúkèwúxiāoxi.
      江   南 瘴   疠地,逐 客无消  息.
      ɡùrénrùwǒmènɡ,mínɡwǒzhǎnɡxiànɡyì.
      故人 入我梦  ,明  我长   相   忆.
      jūnjīnzàiluówǎnɡ,héyǐyǒuyǔyì?
      君 今 在 罗 网  ,何以有 羽翼?
      kǒnɡfēipínɡshēnɡhún,lùyuǎnbùkěcè.
      恐  非 平  生   魂 ,路远  不可测.
      húnláifēnɡlínqīnɡ,húnfǎnɡuānsàihè. 
      魂 来 枫  林 青  ,魂 返 关  塞 黑 . 
      luòyuèmǎnwūliánɡ,yóuyízhàoyánsè.
      落 月 满 屋梁   ,犹 疑照  颜 色.
      shuǐshēnbōlànɡkuò,wúshǐjiāolónɡdé.
      水  深  波浪  阔 ,无使 蛟  龙  得.
      luòyuèmǎnwūliánɡ,yóuyízhàoyánsè.
      落 月 满 屋梁   ,犹 疑照  颜 色.
      shuǐshēnbōlànɡkuò,wúshǐjiāolónɡdé.
      水  深  波浪  阔 ,无使 蛟  龙  得.

      注解

       1、明:表明。
       2、枫林青:指李白所在;
       3、关塞黑:指杜甫所居秦陇地带。
       4、落月两句:写梦醒后的幻觉。看到月色,想到梦境,李白容貌在月光下似乎隐约可见。

      韵译

       为死别往往使人泣不成声,而生离却常令人更加伤悲。
       江南山泽是瘴疬流行之处,被贬谪的人为何毫无消息?
       老朋友你忽然来到我梦里,因为你知道我常把你记忆。
       你如今陷入囹圄身不由己,哪有羽翼飞来这北国之地?
       梦中的你恐不会是鬼魂吧,路途遥远生与死实难估计。
       灵魂飘来是从西南青枫林,灵魂返回是由关山的黑地。
       明月落下清辉洒满了屋梁,迷离中见到你的颜容憔悴。
       水深浪阔旅途请多加小心,不要失足落入蛟龙的嘴里。

      评析

       天宝三年(744),李杜初会于洛阳,即成为深交。乾元元年(758),李白因参加永王李璘的幕府而受牵连,被流放夜郎,二年春至巫山遇赦。杜甫只知李白流放,不知赦还。这两首记梦诗是杜甫听到李白流放夜郎后,积思成梦而作。

      诗以梦前,梦中,梦后的次序叙写。第一首写初次梦见李白时的心理,表现对老友吉凶生死的关切。第二首写梦中所见李白的形象,抒写对老友悲惨遭遇的同情。

      "故人来入梦,明我长相忆"。"水深波浪阔,无使蛟龙得"。"三夜频梦君,情亲见君意。"这些佳句,体现了两人形离神合,肝胆相照,互劝互勉,至情交往的友谊。

      诗的语言,温柔敦厚,句句发自肺腑,字字恻恻动人,读来叫人心碎!
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词