1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 唐诗三百首 >> 佳人 杜甫

      佳人 杜甫

      时间:2007/10/11 14:08:28  点击:4154 次
      绝代有佳人,幽居在空谷;
      自云良家女,零落依草木。
      关中昔丧乱,兄弟遭杀戮;
      官高何足论? 不得收骨肉。
      世情恶衰歇,万事随转烛。
      夫婿轻薄儿,新人美如玉。
      合昏尚知时,鸳鸯不独宿;
      但见新人笑,那闻旧人哭?
      在山泉水清,出山泉水浊。
      侍婢卖珠回,牵萝补茅屋。
      摘花不插发,采柏动盈掬。
      天寒翠袖薄,日暮倚修竹。

      juédàiyǒujiārén,yōujūzàikōnɡɡǔ;
      绝 代 有 佳 人 ,幽 居在 空  谷;
      zìyúnliánɡjiānǚ,línɡluòyīcǎomù。
      自云 良   家 女,零  落 依草 木。
      ɡuānzhōnɡxīsānɡluàn,xiōnɡdizāoshālù;
      关  中   昔丧  乱  ,兄   弟遭 杀 戮;
      ɡuānɡāohézúlùn? bùdéshōuɡǔròu。
      官  高 何足论 ? 不得收  骨肉 。
      shìqínɡè shuāixiē,wànshìsuízhuǎnzhú。
      世 情  恶衰   歇 ,万 事 随 转   烛 。
      fūxùqīnɡbóní,xīnrénměirúyù。
      夫婿轻  薄儿,新 人 美 如玉。
      héhūnshànɡzhīshí,yuānyānɡbùdúsù;
      合昏 尚   知 时 ,鸳  鸯  不独宿;
      dànjiànxīnrénxiào,nàwénjiùrénkū?
      但 见  新 人 笑  ,那闻 旧 人 哭?
      zàishānquánshuǐqīnɡ,chūshānquánshuǐzhuó。
      在 山  泉  水  清  ,出 山  泉  水  浊  。
      shìbìmàizhūhuí,qiānluóbǔmáowū。
      侍 婢卖 珠 回 ,牵  萝 补茅 屋。
      zhāihuābùchāfà,cǎibǎidònɡyínɡjū。
      摘  花 不插 发,采 柏 动  盈  掬。
      tiānháncuìxiùbáo,rìmùyǐxiūzhú。
      天  寒 翠 袖 薄 ,日暮倚修 竹 。

      注解
          1、合昏:即夜合花。 
          2、修竹:长竹,与诗中“翠袖”相映。 

      韵译  

      有一个美艳绝代的佳人, 隐居在僻静的深山野谷。  

      她说:“我是良家的女子, 零落漂泊才与草木依附。  

      想当年长安丧乱的时候, 兄弟遭到了残酷的杀戮。  

      官高显赫又有什么用呢? 不得收养我这至亲骨肉。  

      世情本来就是厌恶衰落, 万事象随风抖动的蜡烛。  

      没想到夫婿是个轻薄儿, 又娶了美颜如玉的新妇。  

      合欢花朝舒昏合有时节, 鸳鸯鸟雌雄交颈不独宿。  

      朝朝暮暮只与新人调笑, 那管我这个旧人悲哭?!”  

      在山的泉水清澈又透明, 出山的泉水就要浑浊浊。  

      变卖首饰的侍女刚回来, 牵拉萝藤修补着破茅屋。  

      摘来野花不爱插头打扮, 采来的柏子满满一大掬。  

      天气寒冷美人衣衫单薄, 夕阳下她倚着长长青竹。  

      评析
      这首诗是写一个在战乱时被遗弃的女子的不幸遭遇。她出身良家,然而生不逢 时,在安史战乱中,原来官居高位的兄弟惨遭杀戮,丈夫见她娘家败落,就遗弃了 她,于是她在社会上流落无依。然而,她没有被不幸压倒没有向命运屈服;她咽下生 活的苦水,幽居空谷,与草木为邻,立志守节,宛若山泉。这种贫贱不移,贞节自守 的精神,实在值得讴歌。   全诗文笔委婉,缠绵悱恻,绘声如泣如诉,绘影楚楚动人。“在山泉水清,出山 泉水浊”深寓生活哲理。
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词